EMPOLAINAR

fer la toaleta (a algú) SV, rentar algú, pentinar-lo, afaitar-lo, etc.

Fer algú la seva toaleta / Fes la toaleta a l’avi, que avui es troba malament i no es mourà del llit / Abans de sortir de casa, fes-te la toaleta que portes els cabells molt esbullats (EC, *, *)

consultar el mirall (p.ext.), compondre’s com un monyo de novençana (p.ext.), posar-se com un cabell de nina (p.ext.)