EMPOBRIR

castigar la butxaca SV, perjudicar-se econòmicament (R-M)

És molt agradable anar sovint a teatre, però castiga la butxaca; ara és molt car / Tants obsequis castiguen la butxaca (R-M, EC)

eixugar la butxaca (a algú), xuclar la sang (a algú), escurar les butxaques (a algú)

afluixar la bossa (p.ext.), omplir-se les butxaques (p.ext.)

deixar (algú) sense un cèntim SV, llevar a algú tot el que té, treure’n el màxim profit desposseint-lo de coses necessàries

La crisi va deixar la família sense un cèntim / Els deutes el van deixar sense ni un duro (També s’usa amb els noms duro, ral i xavo)

deixar (algú) escurat, eixugar la butxaca (a algú), xuclar la sang (a algú), escurar les butxaques (a algú), deixar (algú) a l’escapça, deixar (algú) al mig del carrer

no tenir un cèntim (inv.)

xuclar la sang (a algú) SV, empobrir algú per enriquir-se ell / llevar a algú tot el que té, treure’n el màxim profit desposseint-lo de coses necessàries / treure-li tot quant té, treure’n el profit major, desposseint-lo de coses necessàries (Fr, IEC, A-M)

La dona va xuclar la sang al seu marit i quan l’home es va quedar sense un ral ella el va deixar

castigar la butxaca, eixugar la butxaca (a algú), deixar (algú) sense un cèntim, escurar les butxaques (a algú)