EMPLEAT

tenir el cul llogat SV, treballar per altri / no ésser senyor de si mateix, estar subjecte a les ordres d’altri / es diu d’un que fa feina per altri (R-M, A-M, R)

Hi ha una dita que assegura que «qui té el cul llogat no seu quan vol», significant que qui treballa a les ordres d’un altre no pot disposar de si mateix (R-M)

viure de renda (ant.), donar pa (a algú) (inv.), menjar el pa de l’ase (p.ext.), a sou (p.ext.), a soldada (p.ext.)

tenir es cul llogat (Mall.)

[Val. (A-M)]