EMPATAT

a dos SP, en el joc de la pilota, expressió que indica que ambdós contendents estan iguals a trenta (EC)

En aquest moment del partit els tennistes estan a dos; el joc està molt emocionant

tants a tants SQ, empatats; sense deure’s res mútuament / en igual nombre els uns que els altres (R-M, IEC)

Ell va fer-me un gran favor i ara l’hi he pogut fer jo; així, estem tants a tants (R-M)

en paus, cama a cama

tractes són tractes (p.ext.)