EMPATAR

cama a cama SN, empatats dos jugadors / cadascun dels jugadors tenir un joc guanyat (R-M, IEC)

Primerament guanyava en Jaume, però al final han quedat cama a cama; tenen els mateixos punts (R-M)

fer taules, tants a tants

fer taules SV, empatar / en el joc d’escacs o de dames, donada la posició de les peces, no poder guanyar la partida cap dels jugadors (Fr, *)

Han jugat una partida de dames i han fet taules

en taules (p.ext.), cama a cama (p.ext.), tancar el joc (p.ext.)