EMPAT

en blanc SP, es diu d’un final de joc sense guanyador (R-M)

La partida ha estat en blanc; fem-ne una altra a veure qui guanya (R-M)

en taules, partida sabatera

tancar el joc (p.ext.)

en taules SP, en el joc d’escacs o de dames, estat o situació en què cap dels jugadors no pot guanyar ni pot prosseguir el joc / estat del joc d’escacs o de dames en què, donada la posició de les peces, no pot guanyar la partida cap dels jugadors (A-M, EC)

El debat va acabar en taules: cap dels dos candidats va poder convèncer l’auditori / La partida d’escacs de la final del campionat va acabar en taules

en blanc

fer taules (p.ext.)