EMIGRAR

tindre la roba en lo Grau SV, estar a punt d’anar-se’n, d’emigrar (A-M)

Ja tinc la roba en lo Grau. Tot a punt per marxar

tenir un peu a l’estrep (p.ext.), a punt de marxa (p.ext.), amb un peu enlaire (p.ext.), fer les maletes (p.ext.)

[Val. (A-M)]