EMETENT

a l’aire SP, expressió usada per a indicar que en aquests moments s’està produint una emissió televisiva o radiofònica

Cinc minuts i estem a l’aire; falta molt poquet perquè comencem la retransmissió del programa en directe (S’usa normalment amb els verbs estar, sortir, etc.)

en antena

en directe (p.ext.)

en antena SP, dit del programa que s’està transmetent / expressió usada per a indicar que en aquests moments s’està produint una emissió televisiva o radiofònica (T, *)

Vinga, que d’aquí a deu segons estarem en antena (S’usa normalment amb els verbs estar, posar, sortir, etc.)

a l’aire

en directe (p.ext.)