EMBULLADÍS

llengua de pedaç SN, llengua baldufenca, que parla embullat, com la dels infants molt petits / ho diuen d’un que xerra malament, amb pronunciació incorrecta (A-M, R)

Té una llengua de pedaç, no l’entenen quan xerra

fer embuts (p.ext.), parlar en xinès (p.ext.), parlar en grec (p.ext.)

[Mall., Men. (A-M)]