EMBRUIXAMENT

mal donat SN, malaltia atribuïda per la superstició a arts de bruixeria / nom popular per embruixament (R-M, Fr)

Antigament, la gent inculta creia que les malalties de decandiment, com són la tuberculosi i l’anèmia, eren un mal donat, un art de bruixeria (R-M)

mal d’ull (p.ext.), màgia negra (p.ext.)