EMBROLLAR

confondre les espècies SV, embrollar els afers (IEC)

Aclareix tot el que acabes de dir; no confonguem les espècies, que després no ens entendríem (R-M)

embolicar la troca, embolicar el marro