EMBRIAGAR-SE

agafar puces SV, emborratxar-se / beure alcohol en excés (A-M, *)

Ahir va agafar puces i avui està encaparrat

agafar una mona, aplegar un gat, agafar un gat, agafar una bufa, agafar una mantellina, agafar una paperina, agafar una pinya, agafar una pítima, agafar una trompa, agafar una turca, agafar unes bones mosques, fer marrinxa, agafar una merla

agafar un gat SV, beure alcohol en excés (R-M)

Si continues bevent, agafaràs un gat (També s’usa amb la forma agafar el gat) (EC)

agafar una mantellina, agafar una mona, agafar una pítima, pujar-li al cap (a algú), agafar una paperina, agafar una pinya, agafar una turca, aplegar un gat, agafar puces, agafar un pet, agafar una bufa, agafar una merda, agafar una trompa

estar gat (p.ext.), tenir un gat (p.ext.), aixecar el colze (p.ext.), anar calent d’orelles (p.ext.), anar a la vela (p.ext.), estar trompa (p.ext.), portar-ne més al cap que als peus (p.ext.), portar la biga (p.ext.)

agafar un moix (Mall., Men.)

agafar un moix SV, emborratxar-se / engatar-se / beure alcohol en excés (A-M, R, *)

Va beure molt de vi i va agafar un moix

agafar un gat, agafar una mona, agafar una mantellina

agafar una moixa (v.f.), estar gat (p.ext.), tenir un gat (p.ext.), aixecar el colze (p.ext.)

[Mall., Men. (A-M)]

agafar un pet SV, tornar-se embriac en una ocasió determinada

Va barrejar vi i cervesa i va agafar un pet que el van haver d’acompanyar a casa

agafar un gat, agafar una pinya, agafar una merda, aplegar un gat, agafar puces, agafar una bufa, agafar una mantellina, agafar una mona, agafar una paperina, agafar una pítima, agafar una trompa, agafar una turca, fer marrinxa

estar pet (p.ext.), portar un pet (p.ext.)

agafar una bufa SV, tornar-se embriac en una ocasió determinada

Per Sant Joan vaig agafar una bufa que no sabia ni com em deia

agafar un gat, agafar un pet, aplegar un gat, agafar puces, agafar una mantellina, agafar una bufa, agafar una mona, agafar una paperina, agafar una pinya, agafar una pítima, agafar una trompa, agafar una turca, agafar unes bones mosques, fer marrinxa

agafar una mantellina SV, beure alcohol en excés (R-M)

Cada nit agafa una mantellina a la taverna que ni s’aguanta dret (També s’usa amb la forma agafar la mantellina)

agafar un gat, fer marrinxa, aplegar un gat, agafar puces, agafar un pet, agafar una bufa, agafar una mona, agafar una paperina, agafar una pinya, agafar una pítima, agafar una trompa, agafar una turca, agafar unes bones mosques

portar una mantellina (p.ext.)

agafar una merda SV, tornar-se embriac en una ocasió determinada

Per cap d’any va agafar una merda que encara li dura. No pot beure tant

agafar un pet, agafar un gat, agafar una bufa, agafar una mona, agafar una turca, agafar una trompa, agafar una sól·lera

portar una merda (p.ext.)

agafar una mona SV, beure alcohol en excés (R-M)

El meu germà va agafar una mona tan forta que gairebé va patir un coma etílic (També s’usa amb la forma agafar la mona)

agafar un gat, aplegar un gat, agafar puces, agafar un pet, agafar una bufa, agafar una mantellina, agafar una paperina, agafar una pinya, agafar una pítima, agafar una trompa, agafar una turca, agafar unes bones mosques, fer marrinxa, agafar una merla

agafar una paperina SV, beure alcohol en excés (R-M)

Vaig agafar una paperina que gairebé no veia qui tenia al davant (També s’usa amb la forma agafar la paperina)

agafar un gat, aplegar un gat, agafar puces, agafar un pet, agafar una bufa, agafar una mantellina, agafar una mona, agafar una pinya, agafar una pítima, agafar una trompa, agafar una turca, agafar unes bones mosques, fer marrinxa, agafar una merla

estar gat (p.ext.)

agafar una pinya SV, embriagar-se / beure alcohol en excés (IEC, *)

En Miquel cada dia agafa una pinya; és preocupant la seva addicció a la beguda (També s’usa amb la forma agafar la pinya)

agafar un gat, aplegar un gat, agafar puces, agafar un pet, agafar una bufa, agafar una mantellina, agafar una mona, agafar una paperina, agafar una pítima, agafar una trompa, agafar una turca, agafar unes bones mosques, fer marrinxa, agafar una merla

agafar una pítima SV, beure més del compte / beure alcohol en excés (Fr, *)

Ha agafat una pítima que no s’aguanta dret / L’altre dia va agafar una pítima que el van haver d’acompanyar a casa (IEC, *)

agafar una mona, agafar un gat, aplegar un gat, agafar puces, agafar un pet, agafar una bufa, agafar una mantellina, agafar una paperina, agafar una pinya, agafar una trompa, agafar una turca, agafar unes bones mosques, fer marrinxa, agafar una merla

portar una pítima (p.ext.)

agafar una sól·lera SV, engatar-se / beure alcohol en excés (R, *)

Aquest és molt bevedor. Anit passada va agafar una sól·lera!

agafar una merla, agafar una merda

agafar una trompa SV, beure alcohol en excés

Va agafar una trompa fenomenal (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (EC)

agafar puces, agafar un gat, agafar un pet, agafar una bufa, agafar una mantellina, agafar una merda, agafar una mona, agafar una paperina, agafar una pinya, agafar una pítima, agafar una turca, agafar unes bones mosques, fer marrinxa

portar una trompa (p.ext.), estar trompa (p.ext.)

agafar una turca SV, emborratxar-se / beure alcohol en excés (R-M, *)

El dia de l’estrena ho volgué celebrar i va agafar una turca que el va tenir un dia dormint (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal i amb la forma agafar la turca) (R-M)

agafar un gat, agafar puces, agafar un pet, agafar una bufa, agafar una mantellina, agafar una merda, agafar una mona, agafar una paperina, agafar una pinya, agafar una pítima, agafar una trompa, agafar unes bones mosques, fer marrinxa

portar una turca (p.ext.)

agafar unes bones mosques SV, agafar una borratxera (A-M)

Sempre que va en es bar agafa unes bones mosques

agafar puces, agafar un gat, agafar un pet, agafar una bufa, agafar una mantellina, agafar una mona, agafar una paperina, agafar una pinya, agafar una pítima, agafar una trompa, agafar una turca, fer marrinxa

[Men. (A-M)]

aixecar el colze SV, beure vi en excés / beure molt de vi (Fr, IEC)

Sempre que va al bar aixeca el colze i després es penedeix d’haver begut tant (També s’usa amb el verb alçar)

agafar un gat (p.ext.), agafar un moix (p.ext.), ésser un colador (algú) (p.ext.)

beure com un clot d’arena SV, beure excessivament (A-M)

Quan surt amb els vells amics de l’institut beu com un clot d’arena

beure més que un clot d’arena, ésser un clot d’arena (algú)

donar-se a la beguda SV, tenir o agafar l’hàbit de beure alcohol en excés

No recordava si la seva dona el va deixar perquè s’havia donat a la beguda o si s’havia donat a la beguda perquè la seva dona el va abandonar / De jove, ja s’havia lliurat a la beguda (També s’usa amb el verb lliurar)

fer marrinxa SV, beure excessivament, emborratxar-se (EC)

Li encanta fer marrinxa per cap d’any

agafar un gat, agafar puces, agafar una bufa, agafar una mantellina, agafar una mona, agafar una paperina, agafar una pinya, agafar una pítima, agafar una trompa, agafar una turca, agafar unes bones mosques

pujar-li al cap (a algú) SV, produir pertorbacions a l’organisme els vapors forts de les begudes alcohòliques, del tabac, etc. (A-M)

El vi li ha pujat al cap (Fr)

agafar un gat

fer-li llumenetes els ulls (a algú) (p.ext.), rodament de cap (p.ext.)