EMBRIAC

anar a la vela SV, estar embriac (IEC)

Tal com parlava, sense coherència, ja demostrava que anava a la vela (R-M)

estar gat, anar calent de cap, portar la biga, anar calent d’orelles, anar content

agafar un gat (p.ext.)

[Tarr. (A-M)]

anar calent d’orelles SV, haver begut massa, embriac (IEC)

Després d’un bon dinar sempre hi ha qui va calent d’orelles (R-M)

anar calent de cap, estar gat, portar una mantellina, anar a la vela, anar content, borratxo com una sopa, estar pet, estar trompa, portar la biga, portar un gat, portar una pítima, tenir un gat

agafar un gat (p.ext.), parlar llatí (p.ext.)

anar calent de cap SV, estar embriac (R-M)

L’havien fet beure més del compte i anava calent de cap / Cada dos per tres va calent de cap; acabarà malament / L’ha acompanyat a casa perquè anava calent de cap (R-M, R-M, *)

anar calent d’orelles, estar gat, anar a la vela, parlar llatí, anar content, borratxo com una sopa, estar pet, estar trompa, portar la biga, portar un gat, portar una mantellina, portar una pítima, tenir un gat

anar content SV, haver begut alcohol, estar embriac

Sempre que surto de marxa vaig content i, per això, l’endemà acostumo a tenir caparra / No-més ha begut una copa de cava i ja està content (També s’usa amb el verb estar)

estar gat, estar pet, anar a la vela, anar calent d’orelles, anar calent de cap, borratxo com una sopa, estar trompa, parlar castellà, portar la biga, portar un gat, portar una mantellina, portar una pítima, tenir un gat

anar de mosques SV, estar embriac / anar alegret, estar begut (R-M, A-M)

No s’entén res del que diu; va de mosques i parla embarbussat (R-M)

portar una mantellina, anar a la vela, borratxo com una sopa, més gat que un cep, portar-ne més al cap que als peus

anar de mitges mosques (p.ext.)

[Men. (A-M)]

borratxo com una sopa SA, completament ebri (EC)

Està borratxo com una sopa / Va com una sopa / Després del sopar anava embriac com una sopa (També s’usa ometent l’adjectiu i amb la forma embriac com una sopa)

gat com una sopa, fet una sopa, més gat que un cep, més gat que una sopa, anar calent d’orelles, anar calent de cap, anar content, estar gat, estar pet, estar trompa, parlar castellà, portar la biga, portar un gat, portar una mantellina

fer tentines (p.ext.)

estar col·locat (algú) SV, haver begut en excés

No li facis cas, ha begut massa i està col·locat / Va col·locat per culpa de l’alcohol (També s’usa amb el verb anar)

anar passat

estar com una cuba SV, haver begut molt, estar molt embriac

No li facis gaire cas que ha begut molt de vi i està com una cuba

estar pet, estar trompa, portar una turca

[cuba: mot no registrat a l’IEC]

estar gat SV, estar embriagat (IEC)

Cada divendres a la nit està gat, quin desastre! / Sempre que el veig, va gat (També s’usa amb el verb anar)

fet una sopa, anar a la vela, anar calent d’orelles, estar pet, estar trompa, gat com una sopa, portar la biga, portar una mantellina, portar una pítima, portar-ne més al cap que als peus, anar content, anar calent de cap

agafar un gat (p.ext.), agafar una paperina (p.ext.), tenir bon vi (p.ext.), tenir el vi alegre (p.ext.), tenir el vi trist (p.ext.), tenir els alegrois (p.ext.), tenir mal vi (p.ext.), fer-li llumenetes els ulls (a algú) (p.ext.), parlar llatí (p.ext.)

estar pet SV, estar ebri, estar begut (EC)

De bon matí ja està pet / Ha begut massa i va pet (També s’usa amb el verb anar)

estar gat, parlar llatí, portar-ne una de bona, anar content, anar calent d’orelles, anar calent de cap, borratxo com una sopa, estar trompa, parlar castellà, portar la biga, portar un gat, portar una mantellina, portar una pítima, portar un pet

agafar un pet (p.ext.), fer esses (p.ext.)

estar trompa SV, estar borratxo (R-M)

Tenia el bon costum de no conduir quan estava trompa / Tots tres anaven trompes i esvalotaven pel carrer (També s’usa amb el verb anar) (*, R-M)

estar gat, portar la biga, portar-ne una de bona, anar calent de cap, anar content, borratxo com una sopa, estar pet, parlar llatí, portar un gat, portar una mantellina, portar una pítima, tenir un gat, portar una trompa, estar com una cuba

agafar un gat (p.ext.), agafar una trompa (p.ext.), parlar castellà (p.ext.)

fer-li llumenetes els ulls (a algú) O, brillar els ulls per efecte d’haver begut massa (A-M)

Sé que havia begut perquè li feien llumenetes els ulls

estar gat (p.ext.), tenir bon vi (p.ext.), parlar llatí (p.ext.), pujar-li al cap (a algú) (p.ext.)

fer-se-li tard abans d’hora (a algú) SV, estar embriac / haver begut alcohol en excés (A-M, *)

A en Josep, se li ha fet tard abans d’hora; té el cap ben tèrbol de tant beure

tocar el tabal de Roses

[Penedès (A-M)]

fet una sopa SA, amb el cap espès a causa de la beguda / completament ebri (R-M, EC)

No acostuma a beure alcohol i amb dues copes de conyac ja està fet una sopa

borratxo com una sopa, gat com una sopa, més gat que una sopa, més gat que un cep, anar calent d’orelles, anar calent de cap, anar content, estar gat, estar pet, estar trompa, parlar castellà, portar la biga, portar un gat, parlar llatí

gat com una sopa SA, molt embriac (A-M)

Va beure fins a acabar gat com una sopa: no es podia tenir dret (També s’usa ometent l’adjectiu)

fet una sopa, més gat que una sopa, borratxo com una sopa, estar gat, més gat que un cep, anar calent d’orelles, anar calent de cap, anar content, estar pet, estar trompa, parlar castellà, parlar llatí, portar la biga, portar un gat, portar una pítima

més gat que un cep SA, molt embriagat (A-M)

Es va veure més de mitja ampolla de vi i anava més gat que un cep

gat com una sopa, més gat que una sopa, borratxo com una sopa, fet una sopa, anar calent d’orelles, anar calent de cap, anar content, estar gat, estar pet, estar trompa, parlar castellà, parlar llatí, portar la biga, portar un gat, portar una mantellina

més gat que una sopa SA, molt embriac (A-M)

Ja li vaig dir que no barregés licors, però no em va fer cas. Va acabar més gat que una sopa i el vam haver de portar a casa

fet una sopa, més gat que un cep, gat com una sopa, borratxo com una sopa, anar calent d’orelles, anar calent de cap, anar content, estar gat, estar pet, estar trompa, parlar castellà, parlar llatí, portar la biga, portar un gat, portar una mantellina

parlar castellà SV, estar embriac i parlar / estar embriac (Fr, A-M)

Va acabar la festa parlant castellà

parlar llatí, anar content, borratxo com una sopa, estar pet, portar un gat

parlar en castellà (v.f.)

parlar llatí SV, estar embriac i parlar / estar embriac (Fr, A-M)

Mireu-lo, sempre que va al bar surt parlant llatí

parlar castellà, fet una sopa, anar calent de cap, portar-ne més al cap que als peus, estar pet

fer-li llumenetes els ulls (a algú) (p.ext.)

portar la biga SV, estar embriagat (IEC)

Massa sovint el veiem anar carrer amunt portant la biga i que gairebé ni s’aguanta dret (R-M)

estar gat, portar una pítima, anar a la vela, portar-ne una de bona, estar trompa, portar un gat, portar una mantellina, portar-ne més al cap que als peus, anar calent d’orelles, anar calent de cap, anar content, borratxo com una sopa

agafar un gat (p.ext.), parlar llatí (p.ext.)

portar-ne més al cap que als peus SV, embriac / haver begut molt, estar molt embriac (Fr, *)

No facis cas del que diu, en porta més al cap que als peus; ja es veu que ha begut massa / Vigila que no faci cap bestiesa perquè ja en duu més al cap que als peus (També s’usa amb el verb dur)

estar gat, parlar llatí, portar una pítima, portar la biga, portar un gat, portar una mantellina, anar calent d’orelles, anar calent de cap, anar content, borratxo com una sopa, estar pet, estar trompa

agafar un gat (p.ext.)

portar-ne una de bona SV, haver begut molt, estar molt embriac

Després del sopar, com que havia begut vi, en portava una de bona / Val més que se’n vagi a dormir d’hora perquè en duu una de bona (També s’usa amb el verb dur)

estar pet, estar trompa, portar la biga, portar un gat, portar una mantellina, portar una pítima, portar-ne més al cap que als peus, anar calent d’orelles, anar calent de cap, anar content, borratxo com una sopa, estar gat

portar un gat SV, estar embriac / haver begut alcohol en excés (A-M, *)

El dia de cap d’any portava un gat que déu n’hi do; no s’aguantava dret / El van haver d’acompanyar a casa perquè portava un bon gat (També s’usa amb el verb dur i amb el modificador bon en posició prenominal)

tenir un gat, portar-ne una de bona, portar la biga, portar una mantellina, portar una pítima, portar-ne més al cap que als peus, anar calent d’orelles, anar calent de cap, anar content, borratxo com una sopa, estar gat, estar pet, estar trompa

portar un pet SV, estar en un estat d’embriaguesa

El dia de cap d’any portava un pet que no s’aguantava dret / Durant la festa de l’aniversari de la Marta, ell duia un bon pet (També s’usa amb el verb dur i amb el modificador bon en posició prenominal)

portar una turca, portar una merda, portar una trompa, portar una mona, estar pet

agafar un pet (p.ext.), fer tentines (p.ext.)

portar una mantellina SV, estar ebri (IEC)

Aquell dia portava una mantellina que no sabia on posava els peus i es va entrebancar en sortir de la taverna (R-M)

estar gat, portar la biga, anar calent d’orelles, portar una pítima, portar-ne una de bona, portar un gat, portar-ne més al cap que als peus, anar calent de cap, anar content, borratxo com una sopa, estar pet, estar trompa

agafar una mantellina (p.ext.)

portar una merda SV, trobar-se en un estat d’embriaguesa

Porto una merda a sobre que no sé pas com arribaré a casa / No va voler conduir perquè era conscient que duia una bona merda (També s’usa amb el verb dur i amb el modificador bon en posició prenominal)

portar un pet, portar una turca, portar una trompa, portar una mona

agafar una merda (p.ext.), fer esses (p.ext.)

portar una mona SV, estar en un estat d’embriaguesa

La Marta porta una mona! Ja va per la tercera copa de cava / Portava una bona mona i només feia que dir ximpleries (També s’usa amb el verb dur i amb el modificador bon en posició prenominal)

portar un pet, portar una merda, portar una trompa, portar una turca

portar una pítima SV, estar molt embriac (A-M)

Porta un pítima que si no l’acompanyen a casa es perdrà pel camí / A mig sopar, ja portava una bona pítima (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal)

portar una mantellina, portar la biga, portar-ne més al cap que als peus, portar-ne una de bona, estar gat, portar un gat, anar calent d’orelles, anar calent de cap, anar content, borratxo com una sopa, estar pet, estar trompa

agafar una pítima (p.ext.), parlar castellà (p.ext.)

portar una trompa SV, trobar-se en un estat d’embriaguesa

Aquell dia havia begut tant que portava una trompa que Déu n’hi do / Se’l va trobar a les cinc de la tarda i duia una bona trompa (També s’usa amb el verb dur i amb el modificador bon en posició prenominal)

portar un pet, portar una turca, portar una merda, portar una mona, estar trompa

agafar una trompa (p.ext.)

portar una turca SV, trobar-se en un estat d’embriaguesa

Cada cap de setmana quan el veig porta una turca que es nota que li agrada massa això de beure / Duia una turca, que feia patir tothom! (També s’usa amb el verb dur i amb el modificador bon en posició prenominal)

portar un pet, portar una merda, portar una trompa, portar una mona, estar com una cuba

agafar una turca (p.ext.)

tenir bon vi SV, comportar-se pacíficament, tenir bon humor, etc., quan s’està embriac (IEC)

Beu massa, però, per sort, té bon vi, i tot ho acaba cantant i fent gresca (R-M)

tenir el vi alegre

tenir mal vi (ant.), tenir el vi dolent (ant.), tenir el vi trist (ant.), fer-li llumenetes els ulls (a algú) (p.ext.)

tenir el vi alegre SV, posar-se alegre quan s’està embriac (R-M)

Almenys aquest home té el vi alegre i no dóna cap espectacle llastimós quan s’embriaga / Encara bo que té el vi alegre; altrament la seva dona patiria molt (R-M)

tenir bon vi

tenir el vi trist (ant.), tenir mal vi (ant.), tenir el vi dolent (ant.), estar gat (p.ext.), tenir els alegrois (p.ext.)

tenir el vi dolent SV, estar malhumorat o irritable després de beure molt de vi

Quan beu es torna agressiu, té el vi dolent

tenir mal vi

tenir bon vi (ant.), tenir el vi alegre (ant.), tenir el vi trist (p.ext.)

tenir el vi trist SV, posar-se trist quan s’està embriac (R-M)

Ha begut i té el vi trist / Té el vi molt trist; quan beu sempre acaba plorant i parlant de les seves penes (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival)

tenir el vi alegre (ant.), tenir bon vi (ant.), tenir els alegrois (ant.), tenir mal vi (p.ext.), tenir el vi dolent (p.ext.), estar gat (p.ext.)

tenir els alegrois SV, estar un poc begut (IEC)

Ben segur que ha begut massa i ara té els alegrois (R-M)

anar de mitges mosques

tenir el vi trist (ant.), tenir mal vi (ant.), estar gat (p.ext.), tenir el vi alegre (p.ext.)

tenir mal vi SV, produir efectes violents l’embriaguesa / ésser provocatiu, busca-raons, etc., quan s’està embriac / tenir mal humor, comportar-se agressivament, etc., quan està embriac (R-M, IEC, EC)

Quan està embriac, no el provoquis perquè té mal vi i et pot donar un disgust (R-M)

tenir el vi dolent

tenir bon vi (ant.), tenir el vi alegre (ant.), tenir els alegrois (ant.), tenir el vi trist (p.ext.), estar gat (p.ext.)

tenir un gat SV, estar embriac (IEC)

Avui hi ha hagut festa i ara té un gat que no s’aguanta dret (També s’usa amb la forma tenir el gat)

portar un gat, anar calent d’orelles, anar calent de cap, anar content, borratxo com una sopa, estar gat, estar pet, estar trompa, portar la biga, portar una mantellina, portar una pítima

agafar un gat (p.ext.), agafar un moix (p.ext.)

tocar el tabal de Roses SV, estar embriac (A-M)

Ha begut tant que tocarà el tabal de Roses

fer-se-li tard abans d’hora (a algú)

[Emp. (A-M)]