EMBORRATXAR-SE

agafar una merla SV, beure alcohol en excés

Va agafar una merla el dia de Sant Joan / Aquest ha agafat una bona merla (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal)

aplegar un gat, agafar un gat, agafar puces, agafar un pet, agafar una bufa, agafar una mantellina, agafar una mona, agafar una paperina, agafar una pinya, agafar una pítima, agafar una sól·lera

agafar una mèl·lera (Inca)

[Mall., Men. (A-M)]

aplegar un gat SV, embriagar-se / beure alcohol en excés (A-M, *)

Hi havia tanta beguda en aquella festa que vam aplegar un gat / Tenia ressaca perquè la nit anterior havia aplegat el gat (També s’usa amb la forma aplegar el gat)

agafar un gat, agafar puces, agafar un pet, agafar una bufa, agafar una mantellina, agafar una mona, agafar una paperina, agafar una pinya, agafar una pítima, agafar una merla

beure més que un clot d’arena SV, ésser un gran bevedor (EC)

Des que es va morir la seva dona beu més que un clot d’arena

beure com un clot d’arena, ésser un clot d’arena (algú)

beure més que una esponja (p.ext.)