EMBOGIT

estar fora de seny SV, no tenir el cap sa, haver perdut l’enteniment

Va matar la seva dona sense cap motiu aparent, estava fora de seny / Semblava fora de seny perquè estava en estat de xoc (També s’usa amb el verb semblar)

estar com un llum, estar com un llum de carburo, estar com un llum de ganxo, estar malament del cap, estar sonat, estar tocat de l’ala, estar tocat del bolet, estar tocat del cap, no estar en son seny, eixir de seny

estar en bon seny (ant.)