EMBOGIR

anar-se’n del cap SV, perdre algú les facultats mentals (R-M)

La seva malaltia fa que se’n vagi del cap fàcilment (R-M)

perdre el cap, tornar-se-li aigua el cervell (a algú)

beure’s el cervell SV, perdre la raó (R-M)

Sembla que s’hagi begut el cervell; fa un disbarat darrere l’altre (S’usa normalment en formes perfectives) (R-M)

perdre el cap, beure’s el seny, perdre el senderi, perdre el seny, tocar-se de l’ala, tocar-se del bolet, trabucar-se-li l’enteniment (a algú), tornar-se-li aigua el cervell (a algú)

girar-li el cervell (a algú) (p.ext.)

beure’s el seny SV, perdre la raó / fer insensateses, coses de boig (R-M, IEC)

Ha obrat tan insensatament, que no es diria sinó que s’ha begut el seny / Va començar a cridar i a fer gestos amenaçadors, semblava que s’hagués begut l’enteniment (S’usa normalment en formes perfectives i també amb el nom enteniment) (R-M, *)

beure’s el cervell, perdre el cap, perdre el senderi, perdre el seny, tocar-se de l’ala, tocar-se del bolet, trabucar-se-li l’enteniment (a algú)

girar-li el cervell (a algú) (p.ext.)

perdre el cap SV, no saber algú el que es fa / perdre el seny, enfollir-se, torbar-se mentalment (IEC, EC)

Del disgust d’haver-se-li mort un fill, aquesta pobra dona va perdre el cap / No entenc quines coses més estranyes fa; sembla que hagi perdut el cap (R-M)

perdre el seny, perdre l’oremus, perdre el senderi, perdre la xaveta, tocar-se de l’ala, tocar-se del bolet, tocar campanes, anar-se’n del cap, beure’s el cervell, beure’s el seny, trabucar-se-li l’enteniment (a algú)

girar-li el cervell (a algú) (p.ext.)

perdre el senderi SV, enfollir / torbar-se mentalment (R-M, *)

El seu pare va perdre el senderi fa dos anys i el van haver d’ingressar en un hospital psiquiàtric / Al darrere d’aquesta noia, el pobre Joan ha perdut el senderi; ja no és el mateix (*, R-M)

perdre el cap, perdre el seny, beure’s el cervell, beure’s el seny, tocar-se de l’ala, tocar-se del bolet, trabucar-se-li l’enteniment (a algú)

girar-li el cervell (a algú) (p.ext.)

perdre el seny SV, enfollir / torbar-se mentalment (R-M, *)

Va començar tenint petites manies, i de mica en mica ha anat perdent el seny; ara ja no sap ni qui és / En aquesta sala hi ha els malalts que han perdut l’enteniment, però que són pacífics; són com infants (També s’usa amb els noms enteniment i raó) (R-M)

perdre el cap, perdre la xaveta, perdre el senderi, beure’s el cervell, beure’s el seny, tocar-se de l’ala, tocar-se del bolet, trabucar-se-li l’enteniment (a algú), eixir de seny

girar-li el cervell (a algú) (p.ext.)

tocar-se de l’ala SV, tornar-se boig, perdre l’enteniment (A-M)

A vegades diu unes coses que sembla que s’hagi tocat de l’ala; són incongruents (R-M)

perdre el cap, perdre la xaveta, beure’s el cervell, beure’s el seny, perdre el senderi, perdre el seny, tocar-se del bolet, trabucar-se-li l’enteniment (a algú)

estar tocat de l’ala (p.ext.)

tocar-se del bolet SV, perdre la raó / tornar-se boig, perdre l’enteniment (R-M, A-M)

De tant de llegir ciència-ficció, s’ha tocat del bolet i li sembla veure ovnis pertot arreu (R-M)

perdre el cap, beure’s el cervell, beure’s el seny, perdre el senderi, perdre el seny, tocar-se de l’ala, perdre la xaveta, trabucar-se-li l’enteniment (a algú)

estar tocat del bolet (p.ext.), girar-li el cervell (a algú) (p.ext.)

tornar-se-li aigua el cervell (a algú) O, (a algú) afluixar-se-li l’enteniment (A-M)

Se li ha tornat aigua el cervell, ja no sap ni el que diu

beure’s el cervell, anar-se’n del cap

trabucar-se-li l’enteniment (a algú) O, tornar boig, perdre l’ús de la raó (A-M)

Si continua treballant tant, encara se li trabucarà l’enteniment / No m’atabalis, que em trabuques l’enteniment / Ana Maria se li ha trabucat l’enteniment: només fa bogeries

beure’s el cervell, beure’s el seny, perdre el cap, perdre el senderi, perdre el seny, tocar-se de l’ala, tocar-se del bolet