EMBARGAR

tirar-se-li a sobre (a algú) SV, apropiar-se / prendre a algú tot quant té (R-M, *)

El seu pare va deixar pendents molts pagaments i ara tothom se li tira a sobre (R-M)

prendre-li (alguna cosa) de les mans (a algú) (p.ext.)