EMBARASSADA

en estat SP, gestant / [estar] embarassada (R-M, IEC)

Aquella dona en estat, feu-la seure; deu estar cansada d’esperar-se dempeus (R-M)

en estat interessant, esperar un fill, estar amb el ventre a les dents

fer un ventre (a algú) (inv.), fer una criatura (a algú) (inv.), tenir faltes (algú) (p.ext.)

en estat de bona esperança SP, expressió usada per a referir-se a una dona que està embarassada

La Joana desitja tenir un fill; donaria el que fos per trobar-se en estat de bona esperança

en estat, en estat interessant

en estat interessant SP, gestant / [estar] embarassada (R-M, IEC)

Diuen que la dona quan es troba en estat interessant acostuma a tenir desitjos i que cal complaure-la

en estat, estar grossa, en estat de bona esperança

esperar un fill SV, estar embarassada (EC)

La Maria espera un fill, està de vuit mesos / Esperen un nen (També s’usa amb els noms criatura, nen, etc.)

estar grossa, en estat

fer una criatura (a algú) (inv.), fer Pasqua abans de Rams (p.ext.), donar a llum (algú) (p.ext.), esperar l’hora (p.ext.)

estar grossa SV, estar prenyada (IEC)

És un vestit que es posava quan estava grossa

en estat interessant, esperar un fill, fer ventre, estar amb el ventre a les dents

fer un ventre (a algú) (inv.)

fer ventre SV, tenir el ventre gros per prenyat (EC)

La Maria ja fa ventre, està de cinc mesos / Pobra dona, set fills i ja torna a fer panxa! (També s’usa amb el nom panxa)

estar grossa, estar amb el ventre a les dents

fer un ventre (a algú) (inv.), femella plena (p.ext.), treure’s el ventre (p.ext.)

tenir faltes (algú) SV, no venir-li la regla a una dona / no venir-li la menstruació que li pertocaria (*, R-M)

És possible que estigui embarassada perquè ha tingut faltes (R-M)

en estat (p.ext.)