EMBALBIR-SE

travar-se-li la llengua (a algú) O, embalbir-se fins al punt de no poder parlar distintament (EC)

A mig discurs se li ha travat la llengua, però encara se n’ha sortit prou bé (També s’usa amb el verb entortolligar)

lligar-se-li la llengua (a algú)

trencar les paraules (p.ext.), tenir la llengua curta (p.ext.)