ELUDIR

anar-se’n per la tangent SV, escapolir-se amb un subterfugi (EC)

No ha respost la meva pregunta perquè se n’ha anat per la tangent (També s’usa amb el verb sortir)

fugir per la tangent, fugir d’estudi, sortir amb un ciri trencat

fugir d’estudi SV, eludir una qüestió, un tema, que no interessa o del qual no es vol parlar / canviar de conversa per eludir un tema que no interessa (IEC, EC)

Quan li van preguntar quant li havia costat, va fugir d’estudi; no li deu convenir que ho sàpiguen (R-M)

fer l’orni, passar de llarg, anar-se’n per la tangent, fugir per la tangent, sortir amb un ciri trencat

fer el distret (p.ext.), anar amb embuts (p.ext.), tornar la pilota a joc (p.ext.), prendre’s (alguna cosa) a raons (p.ext.), sant Pere era bon home (p.ext.), fugida d’estudi (p.ext.)

fugir de la crema SV, eludir un perill o una responsabilitat (R-M)

Havien de castigar tota la classe, però l’Andreu, que sempre fuig de la crema, ho sabia i no va comparèixer (R-M)

aixecar el vol

fugir del born (p.ext.)

fugir per la tangent SV, escapolir-se amb alguna excusa o subterfugi (IEC)

No sabia què respondre’m i va fugir per la tangent parlant del temps que feia

passar de llarg, anar-se’n per la tangent, fugir d’estudi

no ficar-se en raons (p.ext.)

girar la cara (a algú) SV, tombar la cara cap a l’altra banda per defugir la salutació d’algú, la seva escomesa (EC)

Giro la cara a la veïna perquè sempre diu mal de mi / Deu estar ofès: ahir vam topar-nos pel carrer i va girar-me la cara (*, EC)

negar-li la cara (a algú), negar el bon dia (a algú), negar el salut (a algú), retirar la paraula (a algú)

fugir (d’algú) com d’un empestat (p.ext.)

negar-li la cara (a algú) SV, no voler saludar / negar la salutació (a algú) / enfadar-se amb algú i deixar de parlar-li, no voler-hi tractes (R-M, EC, *)

Està molt ofès amb el seu amic, però no sap negar-li la cara i continua saludant-lo (R-M)

negar el bon dia (a algú), negar el salut (a algú), retirar la paraula (a algú), girar la cara (a algú)

fugir (d’algú) com d’un empestat (p.ext.)

passar de llarg SV, eludir una qüestió (R-M)

Quan li parlen del seu pare, sempre passa de llarg; no vol donar cap explicació (R-M)

fugir d’estudi, fugir per la tangent, passar de llis

prendre’s (alguna cosa) a raons (p.ext.), passar per ull (p.ext.), sant Pere era bon home (p.ext.), sortir amb un ciri trencat (p.ext.)

passar de llis SV, eludir una qüestió (R-M)

Això que t’ha dit no ho pots deixar passar de llis; és massa important (R-M)

passar de llarg

prendre’s (alguna cosa) a raons (p.ext.)

sant Pere era bon home O, dit per a defugir una contesta (R-M)

Vols saber què en penso? Mira, sant Pere era bon home, jo no vull embolics (R-M)

sense comentaris

passar de llarg (p.ext.), fugir d’estudi (p.ext.), que el bombin (p.ext.)

sortir amb un ciri trencat SV, desviar la conversa repentinament, encetant un assumpte diferent del que estaven tractant (A-M)

Estàvem parlant d’un tema que no li interessava i de sobte va sortir amb un ciri trencat (També s’usa amb els quantificadors algun, cada, etc. i amb la forma sortir amb ciris trencats)

fugir d’estudi, anar-se’n per la tangent, trencar de conversa