ELL

no altre que SQ, referit a una persona, precisament ella, ella mateixa (IEC)

No altre que ell ho va fer! (IEC)