ELIT

el gran món SD, minoria social selecta per un concepte o altre

L’escultura que ha realitzat li ha donat entrada al gran món de les arts; la crítica l’ha elogiada molt / S’ha proposat d’arribar a entrar al gran món del teatre (R-M)