ELEVAR

donar el to (a alguna cosa) SV, fer aparèixer alguna cosa en tal o tal grau d’elevació, de consideració, de criteri, etc. (EC)

Aquell rector va donar el to a la Universitat de Barcelona / El polític X dóna el to als diaris del seu partit (S’usa amb noms que denoten societat, empresa, etc. com a complement de la preposició) (*, EC)

prendre (algú o alguna cosa) en consideració (p.ext.)