ELECTRICITAT

arc voltaic SN, línia lluminosa lleugerament corba generada en saltar el corrent elèctric entre les puntes de dos electrodes de carbó poc distants l’un de l’altre (IEC)

La llum de l’arc voltaic era encegadora