ELECCIÓ

de sac SP, [elegir] pel sistema d’insaculació (A-M)

El rei va fer una elecció de sac per escollir les persones idònies per al càrrec

de sac i sort

a sac (v.f.)

sufragi universal SN, sufragi en què tenen el dret de vot totes les persones adultes de la comunitat (IEC)

No hi pot haver democràcia sense sufragi universal

una de dues SQ, dit per a referir-se a les situacions en què s’ha d’escollir una possibilitat entre dues opcions

Una de dues: o et quedes o véns