ELÀSTIC

fer molla SV, tenir moviment elàstic (R-M)

No estiris aquest cordó, que fa molla i pot escapar-se’t dels dits (R-M)