EIXUT

en eixut SP, sense mullar-se (EC)

Vaig llevar aquella taca en eixut

en sec

en moll (ant.)