EIXARRANCAT

tenir un peu aquí i l’altre allà SV, estar eixarrancat damunt algú o alguna cosa

Tenia un peu aquí i l’altre allà i així es passava tot el dia, muntat sobre son pare

tenir una cama aquí i l’altra allà