EFECTIVAMENT

de debò SP, en veritat, realment, no de per riure (IEC)

—No m’ho puc creure! Segur que hi vindràs? —Sí, de debò, hi vindré

en veritat

de fet SP, efectivament / locució emprada per a confirmar el que s’acaba d’afirmar (IEC, *)

Va fer bé de protestar, perquè, de fet, ell tenia raó / Jo no m’ho creia, però de fet va passar tal com us dic (R-M, *)

en realitat, val a dir que, en efecte

rient rient (p.ext.)

en efecte SP, esp. per a confirmar el que s’acaba d’afirmar (IEC)

Va dir que no hi havia ningú, i, en efecte, vam veure que la sala era buida / Diu que li falta un bull; en efecte, sembla ximple! (R-M, EC)

de fet, val a dir que, ja ho veus

i tant SConj, expressió que afirma i pondera (R-M)

Està clar que m’agraden els préssecs! I tant! És la fruita que prefereixo / Que si vull pastís? I tant! (R-M)

oi tant, oi tal, tu mateix, és clar, ves si no, no cal que ho diguis, per descomptat, pla bé

tu diràs O, es diu per a respondre una pregunta de resposta òbvia (R-M)

Es clar que va acceptar la invitació! Tu diràs! Si l’estava esperant! (R-M)

tu mateix

pots pensar (alguna cosa) (p.ext.), pots comptar (alguna cosa) (p.ext.)

tu mateix SN, expressió que recalca que una cosa no admet dubte (R-M)

Que si em vaig mullar? Tu mateix! Ves on hauria pogut refugiar-me en plena muntanya! / Encara em preguntes si hi penso anar? Tu mateix! Que no saps que ens hi obliguen? (R-M)

tu diràs, i tant

pots pensar (alguna cosa) (p.ext.), pots comptar (alguna cosa) (p.ext.), és clar (p.ext.), ves si no (p.ext.)

val a dir que O, s’ha de convenir / expressió amb la qual hom introdueix una observació al que acaba d’ésser dit (IEC, EC)

No us havia de sobtar tant aquella actitud d’ell. Val a dir que té tota la raó i ja us ho podíeu esperar / Ho fa sense cobrar: val a dir que la feina és interessant (R-M, EC)

de fet, en efecte, no cal dir que

per descomptat (p.ext.)