EDUCAT

fer un bon paper (a algú) SV, actuar així com cal / ésser educat i correcte (A-M, *)

Acostuma a ser molt estúpid; però ahir, als convidats, els va fer un bon paper (També s’usa amb la forma fer bon paper)

fer bona cara (a algú), quedar com un senyor

fer un mal paper (a algú) (ant.), fer un paper d’estrassa (ant.), de bones maneres (p.ext.), ben educat (p.ext.)

pujar dret SV, educar (ésser educat) amb rigor (R-M)

Va pujar dret el seu fill perquè s’acostumés a la disciplina / Amb uns pares tan autoritaris, per força va pujar dret

pujar com els arbres de la Rambla (ant.), fer anar dret (algú) (p.ext.), anar pel camí dret (p.ext.)

tenir món SV, saber comportar-se en el tracte social (R-M)

Fa de bon tractar amb persones que tenen món; saben atenuar les situacions desagradables (R-M)

tenir pocs modos (ant.), de bones maneres (p.ext.), ben educat (p.ext.)