EDUCADAMENT

ANT

de mala manera SP, de manera poc educada o hostil

Li ho va demanar de mala manera i per això no va aconseguir que digués que sí

a les males, de qualsevol manera

barret en mà (ant.), tenir pocs modos (p.ext.), mala educació (p.ext.)