DUR

dur com un os SA, dur / es diu d’una cosa molt dura (Fr, *)

Palpant, trobàvem una cosa dura, com un os (També s’usa ometent l’adjectiu) (IEC)

dur com una pedra, dur com una sola de sabata, dur com una post, més dur que una roca, més dur que una sola de sabata

tou com una figa (ant.), tou com una anxova (ant.)

dur com una pedra SA, molt dur / es diu d’una cosa excessivament dura (R-M, A-M)

Ha ensopegat i s’ha fet un bon cop però no s’ha trencat cap os, és dur com una pedra / Aquest pa està dur com una roca (També s’usa ometent l’adjectiu, amb la forma dur com la pedra i amb els noms roca i roc)

dur com un os, dur com una sola de sabata, dur com una post, més dur que una roca, més dur que una sola de sabata

tou com una figa (ant.), tou com una anxova (ant.)

dur com una post SA, es diu d’una cosa molt dura (A-M)

Un bistec dur com una post (Fr)

dur com un os, dur com una pedra, dur com una sola de sabata, més dur que una roca, més dur que una sola de sabata

tou com una figa (ant.), tou com una anxova (ant.)

dur com una sola de sabata SA, dur / es diu d’una cosa molt dura (Fr, *)

Aquesta carn és dura com una sola de sabata / El pa està com una sola de sabata (També s’usa ometent l’adjectiu)

dur com una pedra, dur com un os, més dur que una sola de sabata, dur com una post, més dur que una roca

tou com una figa (ant.), tou com una anxova (ant.)

fort com una roca SA, es diu d’una cosa o persona molt dura (A-M)

Aquest pi, tan tendre i petit com és, és fort com una roca

més dur que una roca SA, es diu d’una cosa o persona molt dura (A-M)

No té compassió, és més dur que una roca / Aquesta paret és més dura que una pedra i no la podrem tirar a terra (També s’usa amb el nom pedra)

dur com un os, dur com una pedra, dur com una post, dur com una sola de sabata, més dur que una sola de sabata

més dur que una sola de sabata SA, molt dur

Aquest bistec és més dur que una sola de sabata

dur com una sola de sabata, dur com un os, dur com una pedra, dur com una post, més dur que una roca