DRET (adj.)

1. recte, que d’un extrem a l’altre no presenta cap canvi de direcció

dret com un all SA, molt dret, que manifesta tenir molt de vigor (A-M)

Des que va al gimnàs se’l veu més enèrgic; ara camina dret com un all / Quan es muda va test com un all (També s’usa amb l’adjectiu test)

dret com un ciri

trempat com un all (p.ext.)

[Manresa (A-M)]

dret com un cagarro SA, es diu d’una cosa o persona molt dreta, molt tibada

Em va tenir en aquell lloc dret com un cagarro, durant mitja hora i sense saber què coi hi feia jo allà!

dret com un rave, dret com un ciri

dret com un ciri SA, enravenat / dit d’una cosa per a indicar que és molt recta (R-M, EC)

Ens va tenir més de mitja hora drets com un ciri, arrenglerats al pati fins a l’hora de plegar; i pobre del qui es mogués! (R-M)

dret com un pal, dret com un rave, dret com un all, encarcarat com un ciri, dret com un fil, dret com un fus, dret com un perpal, dret com un cagarro

dret com un fil SA, dit d’una cosa per a indicar que és molt recta (EC)

Sempre camina dret com un fil

dret com un pal, dret com un ciri, dret com un fus, dret com un perpal, dret com un rave

dret com un fus SA, dit d’una cosa per a indicar que és molt recta (EC)

Aquest arbre creix dret com un fus / Camina ert com un fus (També s’usa amb l’adjectiu ert) (EC)

dret com un ciri, dret com un pal, dret com un rave, dret com un fil, dret com un perpal

en candela (p.ext.)

dret com un pal SA, aturat / dit d’una cosa per a indicar que és molt recta (R-M)

Va!, comença a caminar endavant; no et quedis dret com un pal esperant que passin els altres (També s’usa ometent l’adjectiu) (R-M)

dret com un ciri, dret com un fil, dret com un fus, dret com un perpal, dret com un rave, encarcarat com un ciri

dret com un perpal SA, comparança popular per a indicar una cosa molt recta (A-M)

Sempre va dret com un perpal

dret com un fus, dret com un ciri, dret com un fil, dret com un pal, dret com un rave

dret com un rave SA, es diu d’una cosa o persona molt dreta, molt tibada (A-M)

El sentinella estava dret com un rave / Camina dret com un rave: sembla que no vulgui saludar ningú / Restà com un rave; i no obrí boca durant una bona estona (També s’usa ometent l’adjectiu i amb la forma test com un rave) (EC, *, R-M)

tibat com un rave, dret com un ciri, dret com un fus, dret com un fil, dret com un pal, dret com un perpal, dret com un cagarro, encarcarat com un ciri

tibat com un rave SA, es diu d’una cosa o persona molt dreta, molt tibada (A-M)

Sempre camina tibat com un rave (També s’usa amb els adjectius estirat i test)

dret com un rave

tibat com un rave de llavor (Pineda)

tibat com un rave de llavor SA, es diu d’una cosa o persona molt dreta, molt tibada (A-M)

Sempre es mou tibat com un rave de llavor

tibat com un rave

[Pineda (A-M)]

2. en posició vertical

cap per amunt SN, en posició normal, no invertida / es diu d’una persona o cosa posada en posició normal (EC)

Posa l’ampolla cap per amunt i així no perilla de vessar / Has de col·locar el pal cap per amunt; si no, caurà tota la taula (R-M)

de cap per amunt (v.f.), cap per avall (inv.)

en pal SP, dit de les peces allargades o dels mobles col·locats en la direcció pròpia del pal (EC)

Vam col·locar els mobles del menjador en pal

en banda (p.ext.)

3. situat, respecte a una persona, a la banda oposada a la del cor

a mà dreta SP, a la banda o regió de l’espai que correspon al costat dret d’algú (o d’alguna cosa) (IEC)

Gireu a mà dreta i trobareu la biblioteca de seguida / El restaurant és al segon carrer a mà dreta

a mà esquerra (ant.)

4. partit, ideologia o política de tendència conservadora

la dreta SD, el conjunt de partits d’ideologia conservadora / el conjunt d’aquests partits i del sector d’opinió pública que els dóna suport (*, IEC)

La dreta europea té un gran pes (IEC)

l’esquerra (ant.), de dretes (p.ext.)

5. endret, anvers

el costat bo SD, dret, anvers / la superfície que està a la vista, la cara de dalt d’una cosa (EC, *)

Posa’t la roba pel costat bo

la cara bona, la cara real, la cara de dalt

la cara dolenta (ant.)

la cara bona SD, dret, anvers / la superfície que està a la vista, la cara de dalt d’una cosa (EC, *)

El setí té la cara bona molt brillant (EC)

el costat bo, la cara real, la cara de dalt

la cara dolenta (ant.)