DRECERA

camí retent SN, camí bo i dret (IEC)

El primer trencall després del pont és camí retent per anar al poble; hi arribaràs de seguida / Hem anat pel camí retent, i per això hem arribat abans que vosaltres (R-M)

camí de pas (p.ext.)