DORMILEGA

dormir com un liró SV, dormir molt (R-M)

Tan bon punt es posa al llit ja dorm com un liró. Té el son molt fàcil (R-M)

dormir com el guix, dormir més que el guix

fer la matinada (p.ext.), prendre la matinada (p.ext.), fer la matinada grassa (p.ext.), enganxar-se-li els llençols (a algú) (p.ext.)