DORMIDOR

agradar-li el suc de llençol (a algú) O, ésser molt dormilega (A-M)

Al teu germà sembla que li agrada el suc de llençol; es passa tots els matins dormint fins a les tantes / Vinga!, desperta’t, que t’agrada massa el suc de llençol (També s’usa amb els quantificadors força, massa, molt, etc. en posició postverbal)

dormir més que el guix

de la taula al llit i del llit a la taula (p.ext.), fer la matinada grassa (p.ext.)

[Vallès (A-M)]

dormir més que el guix SV, ésser molt dormidor (A-M)

Va a dormir d’hora i es lleva a mig matí, dorm més que el guix

dormir com el guix, agradar-li el suc de llençol (a algú)