DONA

el bell sexe SD, el sexe femení / les dones (EC)

En algunes cultures patriarcals la dona és el bell sexe

el sexe dèbil

el sexe fort (p.ext.)

el sexe dèbil SD, les dones (EC)

Molts homes prefereixen que les feines domèstiques les faci el sexe dèbil

el bell sexe

el sexe fort (p.ext.)

filles d’Eva SN, les dones (A-M)

Totes sou filles d’Eva. Vinga! no sigueu tan primmirades! / Era un home a qui fascinaven les filles d’Eva

fills d’Adam (p.ext.)

ja és una dona O, expressió emprada per a indicar que una noia ja té la menstruació (EC)

La Maria tot just ha fet onze anys i ja és una dona (També s’usa amb les formes ja és dona, ja és tota una dona i amb el diminutiu doneta)

fer-se un home (p.ext.)