DOMINAT

ésser el pito del sereno SV, persona que es deixa dominar, fer el que hom vol

Què et penses? Que sóc el pito del sereno i em pots fer anar per on tu vulguis? / Sembla el pito del sereno, tothom la fa anar com vol (També s’usa amb el verb semblar)

fer anar (algú) com el pito del sereno (inv.)

[pito: mot no registrat a l’IEC]

ésser un baldragues SV, (ésser un) home curt de coratge, que se deixa comandar de la dona (A-M)

Aquest homo és un baldragues; sa dona el duu com vol

ésser un calces

[Mall. (A-M)]

ésser un calces SV, ésser (un home) dominat per la muller (EC)

En Josep diu que no vol ser un calces i que per això no es vol casar mai (També s’usa amb el nom calçasses)

ésser un baldragues

portar les calces (ant.)

sota la fèrula de SP, [estar] sota la direcció severa, despòtica, etc., d’algú (EC)

Ens alegrem que marxi aquest director tan geniüt; així deixarem d’estar sota la fèrula dels seus desigs / La meva mare seguia atorrollada sota la fèrula de l’oncle (R-M, A-M)

tenir (algú) a discreció (inv.)