DOMINAR

a ratlla SP, limitant l’actuació d’algú, per tal d’evitar que es deixi portar pels desitjos / limitar l’actuació inconvenient d’algú; aturar / fer-lo romandre dins uns límits determinats (*, R-M, EC)

Una altra vegada que vinguis a la reunió amb ell, procura mantenir-lo a ratlla tu que hi tens confiança; es pren una familiaritat exagerada (S’usa normalment amb els verbs mantenir, posar, tenir, etc.) (R-M)

parar els peus (a algú), posar fre a, posar (algú) al seu lloc

agafar (algú) pel coll SV, agafar algú enèrgicament, llevant-li tot el poder de defensar-se (A-M)

Només podrem agafar el president pel coll quan tinguem proves de l’estafa que va cometre / Hi havia tanta tensió entre tots dos que pensava que l’agafaria pel coll

dur (algú) al palmell de la mà SV, poder controlar algú / poder disposar (*, R-M)

Duu els seus pares al palmell de la mà; en fa el que vol, d’ells / L’obligarà a signar el que vulgui perquè el duu al palmell de la mà, i el domina totalment (*, R-M)

tenir (algú) al puny, tenir (algú) al palmell de la mà, tenir (algú) a la butxaca

fer anar (algú) com el pito del sereno SV, fer fer a algú tot el que hom vol

Hauria de fer-se valdre molt més; tothom el porta per on vol; el fan anar com el pito del sereno / Fan anar en Jordi com el pito del sereno perquè és molt dòcil

fer anar (algú) com una baldufa, tenir (algú) pel pito del sereno, fer anar (algú) com una pilota, prendre (algú) pel pito del sereno

ésser el pito del sereno (inv.)

[pito: mot no registrat a l’IEC]

fer anar (algú) com una baldufa SV, dominar / fer fer a algú tot el que hom vol (R-M, *)

Fa anar la Montserrat com una baldufa, li fa fer el que ell vol / Ell ens voldria fer anar com una baldufa i no ho aconseguirà; no ens deixarem dominar (*, R-M)

fer ballar (algú) com una baldufa, fer anar (algú) com el pito del sereno, fer voltar (algú) com una baldufa, tenir (algú) pel pito del sereno, fer anar (algú) com una pilota, fer fer arri aquí arri allà (a algú), prendre (algú) pel pito del sereno

fer anar (algú) com una pilota SV, fer anar algú d’una banda a l’altra inconsideradament, abusar-ne, servir-se’n abusivament / fer-lo anar d’un lloc a l’altre (A-M, EC)

Fa anar el seu xicot com una pilota, amb els seus dots de persuasió

fer anar (algú) com una baldufa, fer anar (algú) com el pito del sereno, fer ballar (algú) com un putxinel·li

d’un costat a l’altre (p.ext.), amunt i avall (p.ext.), anar d’Herodes a Pilat (p.ext.)

fer ballar (algú) SV, dominar / fer fer a algú tot el que hom vol (R-M, *)

Ell seria incapaç de fer cap reclamació, però el seu amic el fa ballar com vol i l’ha obligat a fer-ho / La seva promesa el fa ballar com vol, és molt dominant / Té un caràcter dominant i fa ballar tothom a la seva manera sense que ningú se n’adoni (R-M, R-M, *)

fer ballar (algú) com una baldufa, fer ballar (algú) com un putxinel·li

fer ballar (algú) com un putxinel·li SV, fer fer a algú el que hom vol (IEC)

L’Anna fa ballar la Margarida com un putxinel·li i la dominada no se n’adona (També s’usa amb el nom titella)

fer ballar (algú), fer ballar (algú) com una baldufa, fer anar (algú) com una pilota, tenir (algú) pel pito del sereno, fer fer arri aquí arri allà (a algú), prendre (algú) pel pito del sereno

fer ballar (algú) com una baldufa SV, dominar / fer fer a algú tot el que hom vol (R-M, IEC)

Fa ballar el seu marit com una baldufa: li fa fer tot el que vol / El director de l’empresa els volia fer ballar com una baldufa, però no va aconseguir que signessin aquells documents

fer ballar (algú) com un putxinel·li, fer anar (algú) com una baldufa, fer ballar (algú), fer fer arri aquí arri allà (a algú), fer voltar (algú) com una baldufa

fer es comptes (a algú) SV, ficar-se amb algú, voler-lo governar o aconsellar indiscretament / censurar la seva forma d’actuar (A-M, R)

Sempre vol fer es comptes a tothom: no veig per què ha de ser tan manifasser / —Lo que més m’empipa no és pagar… és que me facin es comptes. —Clar. I que a més te prenguin per beneit (*, R)

ficar el nas allà on no el demanen (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

fer la llei (a algú) SV, exigir a algú el compliment d’allò que és degut (IEC)

Aquesta professora fa la llei a tota la classe

fer voltar (algú) com una baldufa SV, fer anar algú d’una banda a l’altra

Em va fer voltar com una baldufa per Badalona per trobar una tenda oberta a aquelles hores

fer anar (algú) com una pilota, fer anar (algú) com una baldufa, fer ballar (algú) com una baldufa

d’un costat a l’altre (p.ext.), amunt i avall (p.ext.)

ficar-se (algú) a la butxaca SV, convèncer algú / guanyar-se el voler d’una persona (R-M, *)

Amb quatre atencions se l’ha ficat a la butxaca i ara n’obté tot el que li demana / Es fot tots els nois a la butxaca i els fa fer el que vol (També s’usa amb el verb fotre) (R-M, *)

fer-se seu (algú), dur (algú) a cavalcador

tenir (algú) a la butxaca (p.ext.)

menar la dansa SV, dominar / dominar les situacions (Fr, *)

A l’Esteve li agrada menar la dansa a tot arreu on es fica, és molt autoritari

ésser l’amo del ball, remenar l’olla, portar els pantalons

menjar-s’ho tot SV, imposar-se / infondre respecte, temor, admiració (R-M, *)

Quan li toca parlar a ell, s’ho menja tot. No hi ha ningú que pugui oposar-se-li / Amb la seva tècnica implacable s’ho menja tot (R-M)

menjar-se el món (p.ext.), d’empenta (p.ext.)

passar cama SV, (algú) fer acte de domini, imposar la seva voluntat (A-M)

Si li deixes passar cama, estàs perdut (A-M)

[Mall. (A-M)]

portar (algú) a remolc SV, dominar / tenir poder o influència sobre algú; tenir la supremacia, la preponderància (Fr, *)

El pare voldria portar els fills a remolc, però mai no li fan cas / Duia tots els seus amics a remolc (També s’usa amb el verb dur)

anar a remolc (d’algú) (inv.)

portar les calces SV, governar / la dona, dominar el marit (R-M, IEC)

En aquella casa és la dona qui porta les calces; l’home és un bonàs sense gens d’energia (R-M)

portar la batuta, portar els pantalons

ésser un calces (ant.)

posar-li el peu al coll (a algú) SV, posar algú en el cas d’haver de retre’s o d’acceptar les condicions que l’altre li vulgui imposar / vèncer-lo, dominar-lo (A-M, EC)

Un cop va guanyar el primer set ja li va posar el peu al coll, al seu contrincant / Li han posat el peu a la gola i ho ha d’acceptar (També s’usa amb la forma posar-li el peu a la gola (a algú))

tenir-li el peu al coll (a algú) (p.ext.)

posar-se les calces (d’algú) SV, usurpar l’autoritat a algú / fer fer a algú el que volem (R-M, IEC)

És un home de geni i no deixa que ningú se li posi les calces ni li repliqui (R-M)

posar-se al davant (d’alguna cosa) (p.ext.)

[Emp. (A-M)]

pujar-li a cavall (a algú) SV, dominar algú, fer-lo cedir fàcilment / abusar d’ell, tractar-lo despectivament o amb massa confiança (EC, A-M)

Ell té moltes ganes de manar, però tu no has de deixar que et pugi a cavall; mantén la teva autoritat / Si li fas tants compliments, aquest noi et pujarà a cavall / Puja a cavall de son pare (R-M, EC, *)

fer-ne el bon Jesús (d’algú)

tallar el bacallà SV, dominar una situació d’una manera clara i absoluta / ésser àrbitre absolut, fer la seva voluntat sense oposició (IEC, EC)

A casa teva, qui talla el bacallà és la teva sogra; per molt que ho vulguis negar, ella n’és la mestressa

tenir la paella pel mànec, remenar l’olla, remenar les cireres

peix gros (p.ext.), home de pes (p.ext.), home de valor (p.ext.)

tenir (algú) a discreció SV, dominar / tenir dominat algú (Fr, *)

L’exèrcit té els presoners a discreció i els ha reclòs en un camp de concentració

tenir (algú) a la seva mercè

sota la fèrula de (inv.)

tenir (algú) a la seva mercè SV, dominar / tenir dominat algú (Fr, *)

Ens tens a la teva mercè, així que digues què vols i t’ho portarem (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

tenir (algú) a discreció

fermar curt (algú) (p.ext.)

tenir (algú) al palmell de la mà SV, poder controlar algú

El meu cap té tots els seus treballadors al palmell de la mà; els domina com vol

tenir (algú) al puny, dur (algú) al palmell de la mà, tenir (algú) a la butxaca, tenir (algú o alguna cosa) a les seves mans

tenir (algú) al puny SV, tenir algú completament a la nostra disposició o arbitri / poder-lo dominar (IEC, R-M)

El seu amic el té al puny i ell no gosarà fer res sense consultar-li-ho / És una mare extremadament protectora i té el fill dins del puny (També s’usa amb la forma tenir (algú) dins del puny) (R-M, *)

dur (algú) al palmell de la mà, tenir (algú) al palmell de la mà, tenir (algú) a la butxaca, tenir (algú o alguna cosa) a les seves mans

fermar curt (algú) (p.ext.)

tenir la paella pel mànec SV, tenir tot el domini d’un afer / disposar a sa voluntat en un afer / tenir el predomini en un afer, una empresa, etc. (R-M, IEC, EC)

Han destituït el gerent; el que ara té la paella pel mànec és el cap de comptabilitat; li han donat totes les atribucions (R-M)

tenir tots els trumfos, fer i desfer, tallar el bacallà, ésser l’amo del ball

tenir les de guanyar (p.ext.)

tenir-li el peu al coll (a algú) SV, tenir algú dominat (IEC)

L’Eva, al seu germà, li té el peu al coll; fa d’ell el que vol / La professora, als alumnes, ja els té un peu al coll (També s’usa amb les formes tenir-li un peu al coll (a algú) i tenir-li el peu a la gola (a algú))

posar-li el peu al coll (a algú) (p.ext.)

tenir (algú) pel pito del sereno SV, fer fer a algú tot el que hom vol

Estic fart que no pugui fer el que realment vull; em tenen pel pito del sereno

prendre (algú) pel pito del sereno, fer anar (algú) com el pito del sereno, fer anar (algú) com una baldufa, fer ballar (algú) com un putxinel·li

[pito: mot no registrat a l’IEC]

tenir tots els trumfos SV, comptar amb totes les probabilitats de guanyar (R-M)

Serà inútil que protesti; l’altre té tots els trumfos perquè pot provar que té raó; ell, en canvi, no té cap prova (R-M)

tenir la paella pel mànec, dur les de guanyar, tenir les de guanyar

amb els trumfos a la mà (p.ext.)

tractar (algú) a baqueta SV, dominar algú brutalment (Fr)

L’amo d’aquella empresa tracta els seus treballadors a baqueta

tractar (algú) com un gos (p.ext.), deixar (algú o alguna cosa) de banda (p.ext.)