DOMINANT

ésser un dictador SV, dominant / ésser molt dominant (Fr, *)

L’Esteve és un dictador, sempre vol que fem el que ell diu

capità manaia