DOMICILIARI

a domicili SP, en el domicili de la persona que rep la mercaderia o el servei / a fer en el domicili de l’interessat (EC, R-M)

Primerament atén els clients que són a la botiga; després prepararàs els encàrrecs a domicili, i que els reparteixin tot seguit / Els cobraments dels rebuts ja no els fan a domicili, sinó que es tramiten a través dels bancs / Cosidora a domicili (R-M, R-M, EC)