DOLENTERIA

ésser l’esca del pecat SV, incentiu, causa o ocasió de malifetes, burles, dolenteries, etc. (IEC)

Això ha estat l’esca del pecat! (F)

la poma de la discòrdia (p.ext.)

mala ànima SN, dolenteria / acte propi d’una persona dolenta, mala intenció (R-M, *)

Li ha tirat la pedra amb tota la seva mala ànima per tal de fer-li mal (R-M)

mal cor, mala bava, mala hòstia, mala jeia, mala llet, mala fe, mala idea, mala voluntat

mala bava SN, dolenteria / acte propi d’una persona dolenta, mala intenció (R-M, *)

Li ha contestat amb tan mala bava que hauria merescut un bon escarment / Als matins, quan es lleva gasta molta mala bava / La mala bava és un dels seus principals defectes (R-M, *, *)

mala ànima, mala llet, mal cor, mala jeia, mala hòstia, mala fe, mala idea, mala voluntat