DOLENT

1. inclinat a fer mal; que causa perjudici

dolent com el dimoni SA, dit per a referir-se a algú que és molt dolent

Aquest nen és dolent com el dimoni, ningú no se’n vol fer càrrec

més dolent que el dimoni, dolent com la tinya

dolent com la tinya SA, algú o alguna cosa, ésser molt dolent, causar gran perjudici (IEC)

La teva tieta és dolenta com la tinya, perjudica tothom i només mira pels seus interessos / Aquest menut és dolent com la tinya

més dolent que la tinya, dolent com el dimoni, més dolent que el dimoni, pitjor que la tinya

bo com el pa (ant.)

dolent com una pedregada seca SA, dolent / dit per a referir-se a algú que és molt dolent (Fr, *)

El comentari que li ha fet és dolent com una pedregada seca; no faran mai les paus si no moderen el llenguatge

més dolent que una pedregada

ésser de la pell de Judes SV, ésser molt dolent moralment, o, parlant d’infants, molt entremaliat (A-M)

Aquesta colla són de la pell de Judes, a les nits es dediquen a trencar els vidres dels aparadors de les botigues de Canovelles

ésser de la pell de Barrabàs, no tenir pensament bo

ésser l’esca del pecat (algú) SV, ésser el culpable que una cosa s’hagi esdevingut / ésser molt dolent i induir els altres a fer dolenteries, males accions, etc. / ésser molt dolent i inductor al mal (F, EC, IEC)

Alguns moralistes de l’edat mitjana deien que la dona era l’esca del pecat / Aquests vailets són l’esca del pecat! No paren de fer punteria amb una pistola de balins (R-M, *)

tenir els set pecats mortals, ésser la pesta (algú)

ésser un animeta SV, home dolent, sense escrúpols per a fer qualsevol malifeta (EC)

És un animeta; no té escrúpols davant de ningú

ésser un esbirro, ésser un punxa, ésser un bona pinta

ésser un bon punt (algú) SV, ésser un home astut i de pocs escrúpols o poc de fiar (A-M)

No te’n refiïs d’ell, que és un bon punt; quan menys t’ho esperis et trairà

ésser un bona pinta, ésser una bona pècora, ésser una mala pècora, ésser una mala pua (algú), ésser un bon element (algú)

ésser un bona pinta SV, (ésser una) persona dolenta / es diu en contextos irònics per a denotar una persona dolenta (EC, *)

És un bona pinta el teu germà; jo el veig pel carrer i me n’allunyo / Aquest està fet un bona pinta

ésser un mala pinta, ésser una bona pècora, ésser una bona peça (algú), ésser un res de bo, ésser una mala pècora, ésser una mala pua (algú), ésser un bon punt (algú), tenir mala bava, ésser una bona flor (algú), ésser un animeta

ésser una bellíssima persona (ant.)

ésser un esbirro SV, (ésser una) persona que és de témer per la seva duresa de cor, per la seva sagacitat (EC)

És un esbirro: no té pietat de ningú

ésser un animeta, ésser un monstre

ésser un mala sort SV, (ésser una) persona dolenta (R-M)

És un mala sort; tot ho fa per aterrir els altres (R-M)

ésser una mala pua (algú), mala ànima, mala pell, mal sorge, mala bua, mala bèstia, mala cuca

ésser un monstre SV, dolent / ésser una persona de males intencions (Fr, *)

Aquest home és un monstre: sempre es dedica a fer el mal per allà on passa

ésser un esbirro, ésser un escurçó, ésser un marrà

ésser un res de bo SV, no ésser bona persona (A-M)

El seu marit és un res de bo / Tan res de bo és l’un com l’altre (*, A-M)

no ésser res de bo (algú), ésser un bona pinta, ésser una bona pècora, ésser una mala pècora, ésser una mala pua (algú), no ésser cosa bona (algú), ésser un mala fe

ésser una bona pècora SV, ésser una persona dolenta (IEC)

Ja és una bona pècora, ja, si dius que t’ha deixat plantada (S’usa normalment en contextos irònics)

ésser una mala pècora, ésser un bona pinta, ésser una bona peça (algú), ésser un res de bo, ésser una mala pua (algú), ésser un bon punt (algú), ésser la pesta (algú), ésser una bona flor (algú), ésser una mala puta

ésser una mala pècora SV, ésser persona de mal comportament / ésser una persona dolenta (R-M, IEC)

En Pere és una mala pècora; ho va enredar tot / La Rosa està feta una mala pècora; ho va enredar tot (S’usa referit a dones) (R-M, *)

ésser una mala puta, ésser una bona pècora, ésser una mala pua (algú), mala pell, ésser una bona pua (algú), ésser un bona pinta, ésser un res de bo, ésser un bon punt (algú), ésser la pesta (algú), mala bua

ésser una mala pua (algú) SV, (ésser una) persona dolenta (R-M)

L’oncle de l’Andreu és bona persona, però la tia és una mala pua que no deixa viure ningú tranquil (R-M)

mala ànima, ésser una mala pècora, mala pell, ésser un mala pinta, ésser un mala sort, ésser una bona pua (algú), ésser un bona pinta, ésser un res de bo, ésser una bona pècora, ésser un bon punt (algú), ésser la pesta (algú), ésser de la llavor pelada

ésser un gat dels frares (p.ext.)

fer morir una figuera SV, ésser molt dolent (R-M)

La seva maldat arribaria a fer morir una figuera; hi ha poques persones tan perverses com ell (R-M)

tenir males entranyes, no fer cosa bona

incapaç de fer mal a una mosca (ant.), no fer mal a una mosca (ant.), no fer mal ni al pa (ant.)

lleig com un pecat SA, persona o cosa que provoca o és causa del mal obrar d’altri (A-M)

És lleig com un pecat, fa veure que és molt bona persona però en realitat és causa del mal obrar dels altres (També s’usa amb la forma lleig com el pecat)

negre com el pecat, més lleig que el pecat, més negre que el pecat

mal entranyat SA, de sentiments cruels / descastat, sense pietat (R-M, EC)

És un mal entranyat, només sap dir mal de la seva família

tenir males entranyes, ésser un mal cor (algú)

ben entranyat (ant.)

mal sorge SN, mal subjecte (IEC)

Va confiar molt en el seu soci, que va resultar un mal sorge i el va portar a la bancarrota (R-M)

mala ànima, mala pell, mala bua, mala bèstia, mala cuca, ésser un mala sort

més dolent que allò que llencen SA, ésser una persona molt dolenta (A-M)

Aquest vailet és més dolent que allò que llencen. Vigila que no t’ensarroni (També s’usa amb el verb tirar)

més dolent que Caïm, més dolent que Calet, més dolent que la pesta

[Barc. (A-M)]

més dolent que Caïm SA, molt dolent (P)

Aquest home és més dolent que Caïm; ben segur que anirà a l’infern

més dolent que Calet, més dolent que la pesta, més dolent que la tinya, més dolent que allò que llencen

més dolent que Calet SA, molt dolent

Li agrada dur-li la contrària, és més dolent que Calet

més dolent que la tinya, més dolent que el fred tardà, més dolent que el mal lladre, més dolent que la pesta, més dolent que carn de xinxa, més dolent que un gat borni, més dolent que una geneta

més bo que el pa (ant.), més bo que el pa blanc (ant.), més bo que el pa de fleca (ant.)

[Tarr. (A-M)]

més dolent que carn de xinxa SA, es diu d’una cosa o persona molt dolenta (A-M)

Ets més dolent que carn de xinxa / Arribaren a ser pitjors que carn de xinxa (*, A-M)

més dolent que la tinya, més dolent que Calet, més dolent que el fred tardà, més dolent que el mal lladre, més dolent que la pesta, més dolent que un gat borni, més dolent que una pedregada

més bo que el pa (ant.), més bo que el pa blanc (ant.), més bo que el pa de fleca (ant.)

[Mall. (A-M)]

més dolent que el dimoni SA, dit per a referir-se a algú que és molt dolent

Aquest home és més dolent que el dimoni. No hi vull cap mena de tracte

dolent com el dimoni, dolent com la tinya, més dolent que la tinya

més dolent que el fred tardà SA, [ésser] molt dolent (R-M)

Guarda’t d’aquest noi, que és més dolent que el fred tardà; només et pot portar disgustos (R-M)

més dolent que la tinya, més dolent que Calet, més dolent que el mal lladre, més dolent que la pesta, més dolent que carn de xinxa, més dolent que un gat borni, més dolent que una geneta, més murri que en Calces

més bo que el pa (ant.), més bo que el pa blanc (ant.), més bo que el pa de fleca (ant.)

més dolent que el mal lladre SA, molt dolent

Es més dolent que el mal lladre: no et refiïs de les seves bones paraules perquè segur que et vol mal

més dolent que la tinya, pitjor que el mal lladre, més dolent que Calet, més dolent que el fred tardà, més dolent que la pesta, més dolent que carn de xinxa, més dolent que un gat borni, més dolent que una geneta

més bo que el pa (ant.), més bo que el pa blanc (ant.), més bo que el pa de fleca (ant.)

[Emp. (A-M)]

més dolent que la pesta SA, [ésser] molt dolent (A-M)

Tinc una veïna més dolenta que la pesta, fa mal a tothom qui pot

més dolent que la tinya, més dolent que un gat borni, més dolent que Calet, més dolent que el fred tardà, més dolent que el mal lladre, més dolent que carn de xinxa, més dolent que una geneta, més murri que en Calces

més bo que el pa (ant.), més bo que el pa blanc (ant.), més bo que el pa de fleca (ant.)

més dolent que la tinya SA, [ésser] molt dolent (R-M)

Es més dolent que la tinya i el mestre ja no sap com dominar-lo (R-M)

dolent com la tinya, més dolent que carn de xinxa, més dolent que la pesta, més dolent que un gat borni, més dolent que una geneta, més dolent que el fred tardà, més dolent que el mal lladre, més dolent que Calet

més bo que el pa (ant.), més bo que el pa blanc (ant.), més bo que el pa de fleca (ant.)

més dolent que un gat borni SA, [ésser] molt dolent (A-M)

La Maria és més dolenta que un gat borni: quan et descuides t’ha fet una malifeta

més dolent que la tinya, més dolent que una geneta, més dolent que la pesta, més dolent que Calet, més dolent que el fred tardà, més dolent que el mal lladre, més dolent que carn de xinxa, més dolent que una pedregada

més bo que el pa (ant.), més bo que el pa blanc (ant.), més bo que el pa de fleca (ant.)

[Tortosa, Ross. (A-M)]

més dolent que una geneta SA, [ésser] molt dolent (R)

Era més dolenta que una geneta, aquesta al·lota

més dolent que la tinya, més dolent que un gat borni, més dolent que Calet, més dolent que el fred tardà, més dolent que el mal lladre, més dolent que la pesta, més murri que en Calces

[Mall. (A-M)]

més dolent que una pedregada SA, molt dolent

Les seves solucions són més dolentes que una pedregada: sempre ho acaben d’espatllar tot

dolent com una pedregada seca, més dolent que carn de xinxa, més dolent que un gat borni

[Gir., Barc. (A-M)]

més lleig que el pecat SA, persona o cosa que provoca o és causa del mal obrar d’altri (A-M)

Em sembla que aquest noi que et festeja és més lleig que el pecat. Jo de tu, no li donaria massa ales

més negre que el pecat, negre com el pecat, lleig com un pecat

més negre que el pecat SA, persona o cosa que provoca o és causa del mal obrar d’altri (A-M)

Aquella nena és més negra que el pecat, esvera tota la classe

més lleig que el pecat, negre com el pecat, lleig com un pecat

negre com el pecat SA, persona o cosa que provoca o és causa del mal obrar d’altri (A-M)

Aquest assumpte no m’agrada gens, és negre com el pecat

més negre que el pecat, lleig com un pecat, més lleig que el pecat

no ésser cosa bona (algú) SV, ésser molt dolent (EC)

Aquest noi no és cosa bona

no ésser res de bo (algú), ésser un res de bo

no ésser res de bo (algú) SV, no ésser bona persona (A-M)

Aquest noi no és res de bo. Millor que no te’n refiïs

ésser un res de bo, no ésser cosa bona (algú), no tenir part sana

no fer cosa bona (p.ext.)

no fer cosa bona SV, obrar sempre malament (EC)

Aquest noi no sembla una bona persona, mai no fa cosa bona

fer morir una figuera, no tenir part sana

no ésser res de bo (algú) (p.ext.)

no tenir part sana SV, no fer bondat, ésser molt dolent (A-M)

Aquest noi no té part sana: es passa el dia fent entremaliadures

no tenir pensament bo, no fer cosa bona, no ésser res de bo (algú)

fer bondat (ant.)

no tenir pensament bo SV, ésser una persona (i sobretot un infant) de males iniciatives, que només pensa i fa coses dolentes (A-M)

Aquest nen no té pensament bo, però és petit i encara es pot corregir

no tenir part sana, ésser de la pell de Judes

tenir el diable al cos (p.ext.)

pitjor que el mal lladre SA, dolent / dit per a referir-se a una persona dolenta (Fr, *)

Tu ets pitjor que el mal lladre! Confiava en tu i m’has traït

més dolent que el mal lladre

pitjor que la tinya SA, dit per a referir-se a algú molt dolent, que causa gran perjudici

No entenc com pots anar amb aquest noi, si és pitjor que la tinya

dolent com la tinya, més dolent que la tinya

tenir els set pecats mortals SV, ésser molt dolent, tenir grans defectes (A-M)

En Joan és envejós i avar, té els set pecats mortals

ésser l’esca del pecat (algú)

2. dit d’una cosa que no té les qualitats desitjables

de munició SP, de mala qualitat (IEC)

Aquest pa sembla de munició; no hi ha qui se’l pugui empassar / És una roba de munició, però per allò que m’ha de servir ja m’està bé (R-M)

més dolent que l’aigua de bacallà podrit

de qualitat (ant.), de bona estofa (ant.), bo per a tirar al carrer (p.ext.), bo per a llençar (p.ext.)

més dolent que l’aigua de bacallà podrit SA, de mala qualitat / tenir molt mal gust (*, A-M)

Aquest vi és més dolent que l’aigua de bacallà podrit: està picat / Aquesta sopa és més dolenta que l’aigua de bacallà (També s’usa amb la forma més dolent que l’aigua de bacallà)

de munició, més dolent que una capa esquinçada

de qualitat (ant.), de bona estofa (ant.)

[Pineda (A-M)]

més dolent que una capa esquinçada SA, molt dolent

Aquesta ràdio és més dolenta que una capa esquinçada: se senten molt malament totes les emissores

més dolent que l’aigua de bacallà podrit

[Barc. (A-M)]