DOCUMENTAT

dur els papers ben estirats SV, portar la documentació així com cal, disposar dels arguments eficaços per a defensar el propi raonament (A-M)

Com que duien els papers ben estirats, els van convèncer

portar els papers ben arreglats

dur els papers banyats (ant.), dur es papers roats (ant.), dur els papers mullats (ant.)

portar els papers ben arreglats SV, portar la documentació així com cal, disposar dels arguments eficaços per a defensar el propi raonament (A-M)

Com que els advocats portaven els papers ben arreglats i eren convincents, van guanyar el cas

dur els papers ben estirats

dur els papers banyats (ant.), dur es papers roats (ant.), dur els papers mullats (ant.)