DOCTRINA

art poètica SN, obra didàctica en què són definides les característiques principals de la creació poètica i són exposades les regles que s’han d’observar en la composició poètica (IEC)

Aquest curs estudiem l’art poètica d’aquest autor llatí

arts i oficis SCoord, conjunt de regles teòriques i de tècniques manuals necessàries per als oficis mecànics (EC)

Farem un curset intensiu d’arts i oficis / A l’Eixample hi ha una escola d’arts i oficis