DOBLEMENT

per partida doble SP, doblement / d’una manera doble, dues vegades més (A-M, *)

Es lo mateix que dur desgràcia per partida doble (A-M)