DIVULGANT

a so de trompeta SP, [publicar una cosa] ben alt perquè tothom ho sàpiga (Fr)

La meva cosina va dir que es casava a so de trompeta (S’usa amb els verbs anunciar, difondre, dir, divulgar, escampar, estendre, publicar, etc.)

fer córrer (alguna cosa), cridar (alguna cosa) als quatre vents

a so de trompetes (v.f.)