DIVISIÓ

el teló d’acer SD, expressió que indica les fronteres que hi havia entre l’URSS i els altres països comunistes de l’Europa Oriental, de l’una banda, i el bloc occidental, de l’altra (EC)

Va haver-hi un gran canvi a partir del moment que va caure el teló d’acer (També s’usa amb la forma el teló de ferro)