DIVERGIR

estar als antípodes SV, pensar o actuar d’una manera totalment oposada a la d’un altre (EC)

Les meves idees estan als antípodes de les d’en Joan

ésser els dos pols, com de la nit al dia

tenir a veure amb (ant.)