DIVÍ

de dalt SP, expressió amb què s’indica que alguna cosa és d’origen diví

Un càstig que ve de dalt (EC)

el dit de Déu SD, el poder o la intervenció de Déu (EC)

Creuen que se salvà per intervenció del dit de Déu

paraula de Déu SN, manera com Déu es comunica en la creació, en la història i en la seva manifestació personal, que culmina en Jesucrist, testimoniada d’una manera especial en la Bíblia (EC)

Això és paraula de Déu